کاربرد محصولات مجموعه بازرگانی ناب ایران  :

 

1.7176

فنرهای تحت کشش یا فشار

فنر های میله ای تحت پیچش

 

 1.2312

ابزار جهت فرایند پلاستیک مصنوعی

 

 1.2080

ابزارهای تراشکاری و پانچ کردن برای شرایط حاد

تیغه های برش برقوزن ها

 

 1.2311

قالبهای پلاستیک های مصنوعی با سطح مصنوعی با سطح نیتروره تا سختی حدود 750 وبکرز

 

1.7225

چرخ های دنده دار

شاتون ها

میل لنگ ها

 

1.2436

سنبه ها (پانچ ها) و ابزار های برشی برای شرایط حاد

برقوکار ها

خان کش ها

 

 1.2344

اکستروژن های سردشونده با روغن یا هوا

و ماندرل های سوراخ کن شمش

پرس های اکستروژن

 

 1.7220

 اکسل ها  میل لنگ ها  محور ها رینگ ها

تمام حقوق این وبسایت متعلق به مجموعه بازرگانی ناب ایران می باشد

Search